minikey-mkhp4_2014

Minikey MKHP4

MiniKey tlačiareň založená na HP TIJ 2.5 technológii
MiniKey MKHP4 je založená na spoľahlivej HP TIJ2.5 technológii ktorá ponúka konzistentnú, vysokokvalitnú
a rychlu tlač. Uživateľské rozhranie tlačiarne je ľahké na obsluhu a vyžaduje minimálne školenie.
MiniKey je nákladovo lacná tlačiareň so všetkými potrebnými funkciami.

Tlačiareň „Všetko v jednom‘
MiniKey je tzv. „out of the box“ jednotka. Vložte kazetu do tlačovej hlavy, pripojte k sieti a stisnutím tlačítka tlačte.
Nové tlačové úlohy sú ľahko vytvorené priamo z klávesnice alebo nahrané cez USB, LAN alebo RS232. Základná jednotka je vybavená integrovanou tlačovou ½” hlavou so zabudovaným senzorom. MiniKey zvláda výšku tlače až do 2″.

Bezproblémové užívateľské rozhranie
Grafický farebný displej s 320 x 240 pixelmi zobrazujúci intuitívne ikony zaisťuje jasné pochopenie pri výbere funkcií z klávesnice.

Vyberte si výšku textu od ½” – 1”
MiniKey je dostupný s tlačovou hlavou ½“ alebo 1″. Ak je požadovaná väčšia výška tlače, potom môže byť MiniKey
dodaný s tlačovou hlavou 1″ alebo 2″. Ak máte 2 tlačové hlavy, môžete potom aktivovať dvojitú tlač.